dijous, 14 de maig de 2015

Reina de Cors / Reina de Corazones

La meva visió de la Reina de Cors (Alícia al país de les Meravelles).
Amb ella, l'Alícia i la Duquesa.
30x30 aqüarel·la. 
Mi visión de la Reina de Corazones (Alicia en el Pais de las Maravillas).
Con ella, Alicia y la Duquesa.
30x30 aquarela.

Alícia en el País de les Meravelles / Alicia en el Pais de las Maravillas

Il·lustració sobre "Alícia al País de les Meravelles" per l'exposició col·lectiva, dirigida per Ignasi Blanch, del Saló del llibre Infantil i Juvenil de Catalunya. Amb motiu del 150è aniversari de la publicació del clàssic de Lewis Carroll.
30x30 aqüarel·la.

Ilustración sobre "Alicia en el Pais de las Maravillas" para la exposición colectiva, dirigida por Ignasi Blanch, del Salón del libro Infantil y Juvenil de Cataluña. Con motivo del 150 aniversario de la publicación del clasico de Lewis Carroll.
30x30 aquarela.