dilluns, 24 de març de 2014

Visita d'obres / Visita de obras

Visita d'obres. Il·lustració realitzada per participar en la selecció d'il·lustradors que formaran part de l'exposició HISTÒRIA DE CATALUNYA-Una història de treball, pacte i cultura".
Aquesta exposició és una proposta que revisarà els períodes més importants de la història de Catalunya, des dels primers pobladors fins a l'actualitat amb una mirada i la interpretació personal de joves escriptors i il·lustradors, alumnes i antics alumnes de l'escola d'escriptura de l'Ateneu de Barcelona i de l'àrea d'il·lustració de l'Escola de la Dona.
Es tracta d'una exposició de text i d'il·lustració que no representarà batalles, ni conquestes territorials, ni guerres. Tractarà de les conquestes culturals i de les batalles silencioses per mantenir una societat avançada, consistent, lliure i amb una cultura solida i irrenunciable. 
Un plaer i una gran oportunitat partcipar-hi!


Visita de obras. Ilustracion realizada para participar en la selección de ilustradores que formaran parte de la exposición " HISTÒRIA DE CATALUNYA-Una història de treball, pacte i cultura".
Esta exposición es una propuesta que revisará los periodos más importantes de la historia de Cataluña, desde los primeros pobladores hasta la actualidad con una mirada y la interpretación personal de jovenes escritores y ilustradores, alumnos y antiguos alumnos de la escuela de escritura del "Ateneu de Barcelona" y de la área de ilustración de "l'Escola de la Dona".
Se trata de una exposición de texto y de ilustración que no representará batallas, ni conquistas territoriales, ni guerras. Tratará de las conquistas culturales y de las batallas silenciosas para mantener una sociedad avanzada, consistente, libre y con una cultura solida y irrenunciable.
Un placer y  una gran oportunidad participar en ella!.diumenge, 9 de març de 2014

ANILIJ. Anuari 2013 / ANILIJ. Anuario 2013

La meva primera portada!.
L'Anuari d'investigació en literatura infantil i juvenil de la Universitat de Vigo, va escollir la meva proposta de portada per al seu anuari de 2013. Molt contenta!! Gràcies!

¡Mi primera portada!
El Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil de la Uneversidad de Vigo escogió mi propuesta de portada para su anuario 2013. ¡Muy contenta! ¡Gracias!

L'aventura de llegir / La aventura de leer


L'educació, la millor llavor / La educación, la mejor semilla